top of page

R E F E R E N C E

Suzbijanje crvotočine

u svim vrstama drvenih

predmeta.​

Villa Royal Palace (Vitaljina)
           - fumigacija -
fumigacija @ Villa Royal Palace Vitaljina

Fumigacija drvene konstrukcije krovišta kuće u Vitaljini u cilju suzbijanja crvotočine (potkornjaka i strizibube). Hermetizacija je obavljena prekrivanjem krova plinonepropusnom folijom te lijepljenjem folije neposredno ispod stropova.

bottom of page